top of page

Kaizen (Sürekli İyileştirme) ve Öneri Sistemi

H-10

Yalın Üretim Sistemi.png

İÇERİK

Kaizen (Sürekli İyileştirme) felsefesi, yalın yönetimin en önemli unsurlarından birisidir. Firmalardaki tüm çalışanların iyileştirme çalışmalarına katılmaları son derece önemlidir. Bu sayede çalışanların bilgi ve becerisi şirket hedeflerinin elde edilmesine yönlendirilir. Çalışanların motivasyonunun ve bağlılığının artmasındaki en önemli faktörlerin başında onların fikirlerine değer verilmesi sonucunda onların iyileştirme çalışmalarına katılması gelmektedir.

 

Kaizen’in nasıl sistematik bir şekilde uygulanacağı ve tüm iyileştirme önerilerinin bir öneri sisteminde toplanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve ödüllendirilmesi bu eğitimin içeriğini oluşturmaktadır.

Eğitimin içeriği şu şekildedir :

  • Yalın düşünce

  • Kaizen

  • Kaizen adımları

  • Kaizen türleri

  • Örnek kaizen çalışmaları

  • Kobetsu kaizen

  • Öneri sisteminin oluşturulması

  • Ödül sisteminin oluşturulması

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar Kaizen felsefine uygun olarak iyileştirmeleri gerçekleştirme, öneri-ödül sistemini kurma ve işletme becerisi kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Tüm çalışanlar

 

SÜRE

1 Gün

Kaizen2.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page