top of page

Poka Yoke Uygulamaları

H-13

Yalın Üretim Sistemi.png

İÇERİK

Üretim prosesleri birçok değişken tarafından (balık kılçığındaki 7M) etkilendiği için her zaman hataya açıktır. Bu hatalar firma içinde yakalanıyorsa tamir edilir, yeniden işlenir veya hurdaya ayrılır. Bu işlemlerin herbiri verimsizliğe yol açan işlemlerdir. Firma içinde yakalanamaması durumunda ise hatalar müşteri şikayetine yol açarak firma imajını zedeler. “Sıfır Hata” yı hedefleyen yalın üretim bu hataları oluşmadan önce önlemeye odaklanır. Bunun için en iyi yöntem Poka Yoke (Hata Önleme) dir. Yalın üretim uygulayan firmalarda yerinde kalitenin sağlanması için Poka Yoke vazgeçilmez bir araçtır. Bu eğitimde Poka Yoke felsefesi örnekleri ile birlikte anlatılmaktadır.

Eğitimin içeriği şu şekildedir :

  • 8 İsraf (Muda) nedir?

  • Üründe uygunsuzluk çeşitleri

  • Üründe uygunsuzluk giderme çeşitleri

  • Sıfır hata felsefesi

  • Poka Yoke tekniği

  • Hayatımızdaki Poka Yoke örnekleri

  • Üretimdeki Poka Yoke örnekleri

  • Diğer süreçlerde Poka Yoke örnekleri

  • Fabrikalarda Poka Yoke sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılması

  • Fmea ve Poka Yoke ilişkisi

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar sıfır hata felsefesine göre Poka Yoke tekniğini bütün detayları ve örnekleri ile birlikte öğreneceklerdir. Firmalarında Poka Yoke sisteminin kurulması konusunda bilgi sahibi olacaklardır.  

 

KATILIMCI PROFİLİ

Yeni ürün devreye alma, Metot, Üretim, Kalite ve Bakım bölümlerindeki tüm çalışanlar

 

SÜRE

1 Gün

Poka Yoke1.png
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page