top of page

ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Yasal Şartları ve Yönetmelikleri

C-4

Yönetim_Sistemleri.png

İÇERİK

Bu eğitimde ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardının uygulanması esnasında kuruluşların faaliyetleri ile bağlantılı olarak uymakla yükümlü oldukları yasal şartlar ve yükümlülükleri hakkında bilgi verilmekte, bu yönetmeliklere uymak için yapmaları gereken uygulamalar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

 • Çevre Kanunu

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

 • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

 • Ambalaj  Atıkları Kontrolü Yönetmeliği

 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

 • Atık Yönetimi Yönetmeliği

 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

 • Zaralı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

 • Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik

 • Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

 • Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

Çevre_Yasal_Şartlar_ve_Yönetmelikler.
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar firmalarının faaliyetleri ile bağlantılı olarak yukarıdaki yasa ve yönetmeliklerle ve uygulama yöntemleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi gereği olan yasa ve yönetmeliklerin firmalarında uygulanmasını sağlayan tüm çalışanlar

SÜRE

2 Gün

bottom of page