top of page

ISO 45001 : 2018 İSG Yönetim Sistemi Temel Şartları

C-5

Yönetim_Sistemleri.png

İÇERİK

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı 2018 Nisan ayında yayınlanarak OHSAS 18001 Standardının yerine geçmiştir. ISO 45001 kurumların çalışanlarının güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmasını sağlamanını yanısıra iş kazalarına bağlı can kayıplarını, meslek hastalıklarını ve iş kaybına neden olacak yaralanmaları önlemeyi amaçlamaktadır.

 

Bu kapsamda ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Şartları eğitimi aşağıdakileri kapsamaktadır :

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının oluşumu

  • ISO 45001’e geçiş zaman çizelgesi

  • İSG yönetim sistemine giriş

  • İSG yönetim sisteminin amacı

  • İSG yönetim sisteminin başarı etmenleri

  • PUKÖ ile ISO 45001 çerçevesi arasındaki ilişki

  • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi katma değer ve fırsatları

  • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının kapsamı

  0. Giriş

  1. Kapsam

  2. Atıf Yapılan Standart ve/veya Dokümanlar

  3. Terimler ve Tarifler

  4. Kuruluşun Bağlamı

  5. Liderlik ve Çalışanların Katılımı

  6. Planlama

  7. Destek

  8. Operasyon

  9. Performans Değerlendirme

10. İyileştirme

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardının gerekliliklerinin öğrenilmesi ve bu gerekliliklerin kuruluşlarda nasıl uygulanması gerektiği konusunda yetkinlik kazanacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardını uygulamakla yükümlü olan tüm çalışanlar

 

SÜRE

1 Gün

45001 Resim 1.jpg
ISO 45001 2018.PNG
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page