top of page

Performans Yönetimi Danışmanlığı

X-14

Danışmanlık Etkileşim Şeması 10.03.2021

İÇERİK

Şirketin vizyonuna ve yıllık hedeflerine ulaşması için bu hedeflerin hedeflerinin bölüm (süreç) hedeflerine ve bireysel hedeflere dönüştürülüp ölçülmesi çok önemlidir. Diğer taraftan PYS'nin kurulması, firmalarda adaletli bir çalışma ortamı sağlayarak terfi ve prim sistemlerinin de alt yapısını oluşturmaktadır. Bu programda yetkinlik ve hedefler bazında sağlıklı bir PYS'nin kurulması ve işletilmesi sağlanmaktadır.

 

Yapılan çalışmalar genel olarak şu şekildedir :

 

 • Performans yönetim sistemi eğitiminin verilmesi

 • Organizasyonel yapının gözden geçirilmesi

 • Pozisyonların sadeleştirilmesi ve netleştirilmesi

 • Pozisyon bazlı yetkinliklerin gözden geçirilmesi

 • Süreç göstergelerinin ve hedeflerinin gözden geçirilmesi

 • Performans yönetim sistemi alt yapısının oluşturulması (talimat, form, vb)

 • Performansların değerlendirilmesi

 • Pozisyon bazında balanced score card'ların oluşturulması

 • Kişi bazında balanced score card'ların oluşturulması

 • Performans değerlendirme geri bildirim eğitiminin verilmesi

 • Performans geri bildirimlerinin yapılması

DANIŞMANLIK SÜRESİ

3 - 6 Ay

Performans Yönetimi 1.jfif
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page