top of page

Global Yönetim Danışmanlığı

X-1

Danışmanlık Etkileşim Şeması 10.03.2021

İÇERİK

Global yönetim danışmanlık çalışmasının amacı bir firmadaki tüm süreçlerin belli bir sıra ile ele alınarak baştan dizayn edilmesi veya iyileştirilmesidir. Bunun için ilkönce firmada 1-2 günlük analiz çalışması yapılarak mevcut durum analiz edilir. Sonrasında ise sırası ile hangi süreçlerin hangi kapsamda kurulması veya iyileştirilmesi gerektiği belirlenerek firmanın kurumsallaşması için bir yol haritası çizilir. 

 

Yapılan çalışmalar genel olarak şu şekildedir :

 

 • Stratejik yönetim

 • Süreç yönetimi

 • Organizasyonel yapının iyileştirilmesi

 • Şirketin hedeflerle yönetimi

 • Süreç hedeflerinin şirket hedeflerine göre belirlenmesi

 • İnsan kaynakları süreçlerinin iyileştirilmesi

 • Satış, pazarlama ve dış ticaret süreçlerinin iyileştirilmesi

 • Ar-Ge alt yapısının iyileştirilmesi

 • Yeni ürün devreye alma süreçlerinin iyileştirilmesi

 • Tedarik zinciri yönetiminin iyileştirilmesi

 • Yalın üretim ve/veya 6 Sigma sistemlerinin kurulması

 • Yönetim sistemlerinin kurulması/iyileştirilmesi (Çevre, İSG, Bilgi Güvenliği, Enerji vb.)

DANIŞMANLIK SÜRESİ

2-3 Yıl

Global Management2.jfif
Global Management3.jfif
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page