top of page

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

X-2

Danışmanlık Etkileşim Şeması 10.03.2021

İÇERİK

Stratejik yönetim danışmanlık çalışmasının amacı firmanın üst yönetiminin işlerin nasıl yapılacağına değil ne yapılacağına odaklanmasını sağlamaktır. Üst yönetimin sorumluluğunda olan bu çalışma şirketin değerlerinin ve misyonunun belirlenmesi sonrasında, 5-10 yıl sonra ulaşmak istedikleri vizyon belirlenir. Sonrasında ise bazı teknikler kullanılarak her sene şirketi o vizyona götürmeyi sağlayan stratejiler ve onları hayata geçirecek projeler belirlenir, yürütülür ve değerlendirilir. Bu danışmanlık çalışması ile firmalarda ilk yıl stratejik yönetim sürecinin alt yapısı kurulup çalıştırılır, sonraki senelerde ise firmanın kendi başına bu süreci işletmesi beklenir.

 

Yapılan çalışmalar genel olarak şu şekildedir :

 

 • Değerler çalışması

 • Misyon

 • Vizyon

 • Pazar analizi

 • Ana stratejik öncelikler

 • SWOT ve PESTEL analizleri

 • Hoshin Kanri çalışması

 • Stratejilerin belirlenmesi

 • Projelerin belirlenmesi

 • Proje ekiplerinin kurulması

 • Lansman sunumu

 • Proje ekiplerinin çalışması

 • Projelerin gözden geçirilmesi

 • Stratejilerin test edilmesi

DANIŞMANLIK SÜRESİ

1 Yıl

Stratejik Yönetim3.png
Stratejik Yönetim.png
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page