top of page

Yalın 6 Sigma Danışmanlığı

X-3

Danışmanlık Etkileşim Şeması 10.03.2021

İÇERİK

Bu programın amacı; işletmelerde Yalın 6 Sigma tekniklerini kullanarak iyileştirme projelerini yönetebilecek ve değişime liderlik yapabilecek Sarı Kuşaklar, Yeşil Kuşaklar ve Kara Kuşak’lar  yetiştirmektir. Kuruluş içinde önceliklendirme yapılarak firmaya maksimum faydayı sağlayacak projeler seçilir ve danışman gözetiminde yürütülür. 

 

Yapılan çalışmalar genel olarak şu şekildedir :

 

  • Yalın 6 Sigma organizasyonunun belirlenmesi

  • Projelerin seçimi, beyanlarının oluşturulması ve liderlerin belirlenmesi

  • İhtiyaç duyulan 6 Sigma eğitimlerinin alınması (Ekip Üyesi, Sarı Kuşak, Yeşil Kuşak ve Kara Kuşak, eğitimleri)

  • Projelerin aylık olarak gözden geçirilmesi ve ilerlemelerin raporlanması

  • Ara sunumlar

  • Final sunumlar

DANIŞMANLIK SÜRESİ

6 Ay (1 dalga için)

Yalın 6 Sigma.jfif
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page