top of page

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

X-5

Danışmanlık Etkileşim Şeması 10.03.2021

İÇERİK

Bu programın amacı; firmadaki tüm süreçlerin işleyiş şeklinin bütün sektörlerde geçerli kalite yönetim sistemi olan ISO 9001 : 2015 standardına uygun hale getirilmesidir. Firmaların ihtiyacına göre sistem baştan tasarlanabilir veya var olan sisteminiz iyileştirilebilir. İhtiyacın tam olarak belirlenebilmesi için ilk önce yarım günlük bir mevcut durum analizi gerçekleştirilmektedir. Sonrasında ise ilgili süreç sahipleri ile birlikte aşağıda belirtilen çalışmalar yapılır. Bütün süreçlerin kurulması / iyileştirilmesinin ardından firma denetime hazır hale gelir.

 

Yapılan çalışmalar genelde şu şekildedir :

 

  • Proje ekibinin oluşturulması

  • Süreçlerin ve sahiplerinin belirlenmesi

  • Organizasyon şemasının gözden geçirilmesi

  • İlgili eğitimlerin verilmesi (ISO 9001, süreç yönetimi, iç denetçi vb.)

  • Süreçlerin tanımlanması (süreç şeması, prosedür, talimat, form vb.)

  • Süreçlerin göstergelerle ölçülmesi ve iyileştirme planlarının hazırlanması

  • İç denetimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması

  • YGG sunumunun hazırlanması ve sunulması

DANIŞMANLIK SÜRESİ

4 - 8 Ay

ISO 9001 5.png
ISO 9001 3.jfif
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page