top of page

Satış ve Operasyon Planlama

G-12

Planlama,_Satınalma_ve_Tedarik_Zinciri.j

İÇERİK

Işletmelerde her bir fonksiyonunun (satış, operasyon, finans, pazarlama, üretim, tedarik, kalite, Ar-Ge vb.) Arz-talep dengesini sağlamak yöneticilerin en önemli amaçlarından biridir. Yöneticilerin bu amaca ulaşmak için buluştuğu yönetim sürecine satış ve operasyon planlama (S&OP) denilmektedir. Bu eğitimde katılımcıların satış ve operasyon planlama kapsamında yetkinliklerini artırmak amacıyla satış ve operasyon planlama yönetim teknikleri ele alınmaktadır. 

 

Eğitimin Konu Başlıkları:

 • Satış ve operasyon planlamaya giriş

 • S&OP kavramı ve önemi

 • S&OP’da temel fonksiyonlar

 • S&OP süreçleri

 • S&OP süreçlerinin işletmedeki rolü ve işletmeye entegrasyonu

 • S&OP süreçlerinin ERP ile uyumu

 • Talep planlama süreçleri (satış, pazarlama, müşteri hizmetleri vb.)

 • Tedarik planlama süreçleri (planlama, lojistik, satınalma vb.)

 • Finans planlama süreçleri (finans, bütçe, muhasebe vb.)

 • Proje planlama süreçleri (ar-ge, ür-ge, proje yönetimi vb.)

 • S&OP aşamaları

 • Ürün (mevcut ve yeni) portföy & proje yönetimi

 • Talep (satış) planlama

 • Tedarik (operasyon) planlama

 • Finansal planlama & uzlaşma

 • Üst yönetim gözden geçirmesi

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar satış ve operasyon planlama yöntemlerinin kurulması ve etkin bir şekilde yönetilmesine dair detaylı bilgilere sahip olacak ve bu konudaki yöntemleri öğrenerek yetkinliklerini arttıracaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Planlama, lojistik, satınalma, üretim, satış, pazarlama ve proje yönetimi bölümlerinde çalışan mühendis ve uzmanlar ile kendisini bu konuda geliştirmek isteyenler.

 

SÜRE

1 Gün

G-12_Satış_ve_Operasyon_Planlama3.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page