top of page

Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı

G-2

Planlama,_Satınalma_ve_Tedarik_Zinciri.j

İÇERİK

Üretim yapan işletmelerin bütün süreçlerinin etkin yönetimi için Planlama bölümü tüm aşamalarının düzenli ve verimli çalışması sağlamaktan sorumludur. Planlama bölümünde çalışan uzmanlar ise tüm bu süreçler ve aşamalarını en az maliyette ve en verimli şekilde planlamalıdır. Bu eğitimde katılımcıların Planlama Uzmanlığı kapsamında yetkinliklerini artırmak amacıyla planlama teknikleri ele alınmaktadır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları:

 • Planlama Yönetimi

  • Planlama Kavramları ve Önemi

  • Planlama Çeşitleri ve Stratejileri

 • Planlama Yöntemleri

  • Üretim Planlama – Temel Seviye

  • Detay Çizelgeleme – Temel Seviye

  • Kapasite ve Malzeme Planlama – Temel Seviye

  • Talep Planlama

  • Satış ve Operasyon Planlama

  • Sevkiyat Planlama

 • Depo ve Stok Yönetimi

  • Stok Yönetimi

  • Depo Yönetimi

 • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemleri

  • Ana Üretim Programı ve Çizelgeleme (MPS)

  • Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)

 • Plan Kontrol Sistemleri

  • Plan Kontrol Yöntemleri ve Planlama Yönetimi Performans Ölçütleri

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Katılımcılar Planlama yöntemlerinin kurulması ve etkin bir şekilde yönetilmesine dair detaylı bilgilere sahip olacak ve bu konudaki yöntemleri öğrenerek yetkinliklerini arttıracaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Planlama, lojistik, depo, satınalma ve üretim bölümlerinde çalışan mühendisler.

 

NOT : Bu eğitime katılabilmek için katılımcıların daha önceden ilgili Üretim Planlama Temel Seviye, Detay Çizelgeleme Temel Seviye, Kapasite ve Malzeme Planlama Temel Seviye, Talep Planlama, Satış Operasyon Planlama, Sevkiyat Planlama, Stok Yönetimi ve Depo Yönetimi eğitimlerinden en az 5 adedini almış olmaları gerekmektedir.

 

SÜRE

4 Gün

G-02 Planlama Uzmani3.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page